บริการทางการเงิน ขายฝากที่ดิน ติดต่อสายด่วน โทร. 099-014-2694


บริการทางการเงิน

เงินทอง.com ผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยประสบการณ์การทำงาน มามากกว่า 10 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น การรับจำนอง ขายฝาก และ เพิ่มวงเงินอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาผลอนุมัติเร็ว ได้วงเงินสูงกว่าราคาประเมิน และดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน ปลอดภัย มั่นใจในมาตรฐานการบริการลูกค้าไว้วางใจและบอกต่อให้กับคนรอบข้างมาใช้บริการ อย่างต่อเนื่องเราดำเนินงานเอกสารธุรกรรมตามกฏหมายต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น ซื่อตรง ไม่โกง ให้บริการอย่างยุติธรรม

เงินทอง.com ผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยประสบการณ์การทำงาน มามากกว่า 10 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น การรับจำนอง ขายฝาก และ เพิ่มวงเงินอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาผลอนุมัติเร็ว ได้วงเงินสูงกว่าราคาประเมิน และดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน ปลอดภัย มั่นใจในมาตรฐานการบริการลูกค้าไว้วางใจและบอกต่อให้กับคนรอบข้างมาใช้บริการ อย่างต่อเนื่องเราดำเนินงานเอกสารธุรกรรมตามกฏหมายต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น ซื่อตรง ไม่โกง ให้บริการอย่างยุติธรรม

รับจำนอง ขายฝาก เพิ่มวงเงิน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ดอกเบี้ยต่ำ


เพียง 1.25% ต่อเดือน

ได้เงินเร็ว


รับเงินภายใน 1 วัน

ปลอดภัย


ดำเนินการตามกฎหมาย

น่าเชื่อถือ


ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

 • เป็นโฉนดที่ดิน (นส.4 จ.) เท่านั้น
 • “เป็นที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท” เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย ออฟฟิศ โกดัง โรงงาน โรงแรม เป็นต้น
 • มีทางออกสู่ทางสาธารณะ
 • ต้องไม่ใช่ที่รกร้าง - เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ดินตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัด การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ
  บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติทำขายฝาก ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ “เงินทอง ดอทคอม” แต่เพียงผู้เดียว
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเบื้องต้น

 • รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า - หลัง ทุกหน้า
 • รูปถ่าย หรือ วีดีโอ สถานที่จริงมาอย่างน้อย 10 ภาพ
 • รูปถ่ายทางเข้า - ออกที่ดิน
 • เอกสารประเมินราคาเบื้องต้น
 • หากเคยมีธุรกรรมกับที่ใด ให้ถ่ายสำเนามาเป็นเอกสารอ้างอิง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจขายฝากที่ดิน โทร. 099-014-2694, 061-559-6491

Copyright © 2021 เงินทอง.com. All rights reserved.